Standaard huisje wordt speelse woning

Vlaanderen kent vele saaie (rij)woningen met een trein van organisch gegroeide bijgebouwtjes.

Hier slagen we er alweer in om de sobere hoofdbouw in zijn pure eenvoud toch mooi te maken, door enkele uitgeselecteerde raamopeningen in of op het massieve volume te plaatsen.

De sleutel van dit ontwerp ligt in het maximaal benutten van de mooie breedte van het perceel. Dus maakten we de nieuwe woonsokkel zo breed mogelijk, en bouwden we de rechterzijtuin zelfs dicht tot tegen de aanpalende buur.

De kern behoudt de technische (berging)ruimtes, waarrond een krans van verschillende woonruimtes gelegd wordt: variërende plekgevoelens in een volledig open ruimtelijkheid!

De bestaande dakconstructie werd voorzien van een nieuwe dakkapel, dewelke zorgt voor het speels karakter van de voorgevel. Enplus valt er door deze kleine ingreep meteen veel licht binnen in de trappenhal, tot op het gelijkvloers.